نام و نام خانوادگی : عبدالحسین قاضوی
سمت : کارشناس امور صنایع و معادن
شماره تماس 32404328 -058 داخلی 328


 
اخبار استانداری
           
اخبار برگزیده